XVII. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec Králové, FORMANI a FORMÁNCI Slatiňany, JARO Ústí nad Orlicí, JISKRA Plzeň, KOHOUTEK Chrudim, KRUŠNOHOR Chomutov, KVÍTEK Hradec Králové, LIPKA Pardubice, MATIČIARIK Banská Bystrica, OSTRAVICA Frýdek Místek, PERNÍČEK a MARCIPÁNEK Pardubice, RADOST a HOLOUBEK Pardubice, ROSÉNKA Praha, SLOVÁCKÝ SOUBOR Kyjov

Hosté festivalu: T-BASS taneční skupina Hradec Králové, Severka folková skupina Hradec Králové


celkem: 17 souborů

     Zahájení festivalu proběhlo ve slavnostní síni radnice v Pardubicích za přítomnosti primátorů měst Pardubice a Hradec Králové a představitelů pořádajících organizací. Účinkující soubory byly zastoupeny svým vedoucím a jedním krojovaným párem. Zahájení proběhlo ve velmi srdečné, neformální atmosféře. Krátká vzpomínka byla věnována památce Jany Rychtové, dlouholeté organizátorce festivalu. Také letos se pro tuto příležitost primátoři obou měst oblékli do historických kostýmů a po skončení slavnostního uvítání hostů zahájili festival přímo na jevišti na Pernštýnském náměstí.


     Pernštýnská noc Páteční část festivalu probíhala již v osvědčeném duchu. Stovky návštěvníků proudily do centra dění, proplétaly se mezi stánky s rozmanitou nabídkou tradičního občerstvení či rukodělné výroby, zastavovaly se u pódií, kde měly možnost shlédnout drobná vystoupení folklorních souborů z Čech, Moravy i Slezska. Pernštýnské náměstí se dvěma pódii, u radnice a u Spolkového domu, opět s vřelostí a vkusem nabídlo prostor pro zastavení, podívání, povídání, občerstvení. V komorním pořadu v atriu radnice nazvaném Putování se představily soubory Jiskra Plzeň, Slovácký soubor Kyjov, Ostravica Frýdek Místek a Radost Pardubice. Svým zaměřením se jedná o pořad hudební, letos se však autor pořadu (M. Vršecký) rozhodl přidat vždy alespoň jeden taneční „bonbónek“, vždyť přece není písně bez tance! Spolu se soubory se tak putovalo po krajinách českých i moravských ve snaze předvést, čím se ten či onen kraj vyznačuje, čím poutá pozornost, čím se odlišuje. Pořad se těšil velkému diváckému zájmu i ohlasu. Podium na Příhrádku letos výjimečně, z důvodu rekonstrukce zámeckého nádvoří a velkého počtu účinkujících souborů, nepatřilo folku, ale folklorním souborům. Vystoupily zde Lipka Pardubice, Rosénka Praha, Baldrián Pardubice, Kohoutek Chrudim. Na stejném podiu se posléze představili hosté festivalu, soubory Ostravica a Slovácký soubor v pořadu nazvaném Setkání. Pernštýnskou noc již tradičně uzavřely a dobrou noc popřály Zpívající brány.

     Sobotní, hradeckou část festivalu zahájila hudební a taneční dílna. Lektor hudební dílny M. Rychta nabídl společné zamyšlení nad problémy práce lidových muzik, které spojil s jednotlivými ukázkami nácviku a interpretace zápisů lidových písní. Na taneční dílnu vedenou M. Vršeckým se dostavilo velké množství účinkujících. Tématicky byla letošní dílna koncipována jako ukázka vedení taneční zkoušky v souborech se zaměřením na rozvoj tanečního myšlení, pohybové paměti, práci s tanečními motivy, možnostmi jejich rozvíjení, obměňování apod. Letošní festivalový pořad věnovaný scénickému folkloru pod názvem Mej milej se zdálo…připravili Šárka a Tomáš Jehličkovi. Autoři se tentokrát nechali inspirovat světem snů, iluzí, a vlastně vším, co se více či méně vymyká našemu kontrolovanému vědomí, našemu běžnému vidění světa kolem nás i v nás. V programu se představily folklorní soubory Kohoutek a Rosénka. Oba jmenované soubory spojuje snaha o hledání nových způsobů scénického vyjádření folklorního materiálu a na tomto podkladu byl vystavěn i festivalový pořad. 

     Dobře zvládnutý režijní záměr zasadil pořad do pevně držícího rámce a tím umožnil celému večeru přirozený spád. Po skončení pořadu se diváci přesunuli před divadlo, kde již bylo připraveno vystoupení dětských souborů s názvem Věneček tanců a písniček. V hodinovém pořadu se představily děti hradeckých a pardubických folklorních souborů se svým hostem, souborem Matičiarik z Banské Bystrice. Následoval přesun na Šrámkův statek do Piletic, kde se odehrál komponovaný pořad 

     Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer! (autor M. Samek), který patřil k vrcholům hradecké části festivalu. Kromě tradičních vystoupení folklorních souborů i folkových skupin, neformálního společného hraní, zpívání a tancování, byla do pořadu zařazena také překvapivá krátká ukázka současného tanečního stylu - break dance. V rekonstruovaných prostorách Šrámkova statku bylo navíc možno shlédnout výstavu fotografií loňského festivalového scénického pořadu (Český rok souboru J. Vycpálka, Praha). 

     Nedělní pořad Rozmlouvání se letos z technických důvodů nekonal na nádvoří pardubického zámku a byl plánován na Příhrádek. Pořad se zdárně rozběhl, ale bohužel již za pár chvil se spustil déšť a pořad musel být pro nepřízeň počasí zrušen. Soubory se i s diváky přesunuly do míst, kde měly šatnu, a tam ještě nějaký čas všichni společně improvizovaně hráli a zpívali. Pořadu předcházelo krátké, formálně neformální rozloučení a poděkování pořadatelů festivalu zástupcům zúčastněných souborů.


     Festival zůstává i nadále především přehlídkou souborů, jejichž činnost je zaměřena na zpracovávání a prezentaci projevů tradiční kultury v Čechách. Svojí koncepcí poskytuje divákům co možná nejrozmanitější pohled na způsoby práce s folklorním materiálem, ať už formou živých pódiových vystoupení, komorních pořadů či v podobě společenské zábavy, nechybí ani vzdělávací část, o kterou byl v letošním roce velký zájem. Vysoký počet diváků letos opět potvrdil, že festival má v kulturně společenském životě obou měst své pevné místo a stal se již tradiční událostí začínajícího léta.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook