Účinkující

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY za rok 2024 ČERVÁNEK Hradec Králové, ĎUMBIER Liptovský MikulášFORMANI Slatiňany, HOLOUBEK a RADOST Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTULIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice, MLADOSŤ Banská BystricaPECIVÁLEK Hradec Králové, PROMNI VaršavaSEJKORKY Slatiňany, ŠÁTEČEK Nymburk, ŠMIDLÁTKA Pardubice, VYCPÁLKOVCI s muzikou ROZMARÝN Praha


ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfscervanek.cz

 

ĎUMBIER Liptovský Mikuláš

Dětský folklorní soubor Ďumbier byl založen v roce 1968. Ve své tvorbě se orientuje zejména oblast středního Liptova. Členům souboru je mezi pěti a patnácti lety, rádi hrají, tancují i zpívají a při svých vystoupeních se sami doprovází hrou na tradiční lidové nástroje. Pojďte se společně s dětmi s Ďumbieru vrátit do časů bosých nohou a krátkých nohavic.
 
www.dfsdumbier.sk


FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Formani působí při T. J. Sokol Slatiňany, spolupracují s městem Slatiňany a také s Waldorfskou školou v Pardubicích.
Choreografie jsou šité na míru členům souboru. Snaží se v nich zachytit zapomenuté tradice našich předků, zároveň pobavit diváka a využít různověkosti členů souboru. Vedle sousedských, obkročáků, skočné či oblíbených mateníků Formani mohou nabídnout i výuku lidových tanců, taneční zábavy a soutěže, vánoční programy s koledami, s živým betlémem či vánočními písněmi barokních kancionálů a program staropražských písní (např. pro předtančení na plesech).
Muziku souboru vede primáška Helena Kohoutková, taneční část souboru pracuje pod vedením Aleše Kohoutka a Stanislavy Sejkorové. Organizační vedoucí souboru je Martin Zajíček.
Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

www.formanislatinany.cz 


 

HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Radost vznikla v roce 1977 v DDM Alfa a působí tam stále. Co je vlastně Radost? Řečeno slovy jednoho z bývalých členů: Jsme skupina, která se hluboce zapisuje do života svých členů, otvírá pro ně svět, zbavuje je strachu z objevování nových obzorů. Učí je vážit si tradic a svých kořenů. Vytváří jim možnost sdílet společné zážitky s mnoha příjemnými lidmi. Burcuje k přemýšlení o životě a vnímání krásy obyčejných věcí. Ukazuje sílu emocí a příběhů schovaných v písních a tancích, které sami předvádíme. Dělá nám to radost, rozdáváme radost, jsme Radost.

Vedoucí taneční složky: Jitka Vítková, Alexandra Neradová a Matyáš Vítek
Zpěv: Světlana Roušová a Lenka Jírková
Vedoucí muzik: Ondřej Slouka a Štěpánka Hezká 
www.radostpardubice.cz


KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi letos slaví už 40. narozeniny. Během jeho působení prošly jeho řadami desítky a desítky členů a postupně se proměňoval i souborový repertoár. Kohoutek zpracovává jednak tradiční lidovou látku založenou na tanečních choreografiích, divákům ale představuje i repertoár, jehož inspirace folklorním materiálem je volnější. Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejímž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO. 

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
www.nskohoutek.cz

foto Marek Malůšek


KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již od roku 1982. Souborem prošlo několik generací tanečníků a muzikantů, po pauze způsobené odchodem těch nejstarších, se od roku 2010 v Kvítku učí opět zpívat, tancovat a hrát ty nejmenší děti od čtyř let. V současné době soubor čítá bezmála šedesát dětí. Taneční složka pracuje ve dvou odděleních (Kvítek A – starší a zkušenější děti a Kvítek B – mladší a nově příchozí děti), kdy malým tanečníkům a tanečnicím hraje pod nohy vlastní věkově smíšená souborová muzika.
Kvítek v Hradci Králové pravidelně organizuje tři souborové akce – májové Jarní muzicírování, srpnový Mezinárodní festival Setkání s folklorem a prosincový koncert Kvítek vánoční. Ve své činnosti se soubor zaměřuje převážně na lidovou kulturu Hradecka, Podorlicka a Podkrkonoší.
Soubor se účastní vystoupení ve svém regionu, starší taneční složka vyjíždí i na vícedenní folklorní akce nejen po České republice, ale také do zahraničí.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
Vedoucí taneční složky: Kristina Eppichová, Kateřina Princová

fskvitek@seznam.cz
www.fskvitek.cz
www.facebook.com/fskvitek 


LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU

Jsme muzikanti, kteří se s chutí věnují lidové hudbě. Každý z nás je jiný, a svoji různost vnímáme jako příležitost a dar. Většinou jsme vyrostli v prostředí folklorních souborů, vážíme si tradic (západo-)českého folklorismu, baví nás ale hledat a překračovat jeho hranice. Spojuje nás radost z lidových melodií a textů, kterou se snažíme předávat dál.

Základem našeho repertoáru jsou písně z jižních a západních Čech. V současnosti jsme jedinou kapelou v České republice, která se věnuje folkloru Lužických Srbů, malého národa žijícího blízko českých hranic, v Sasku a Braniborsku. Do Lužice jezdíme pravidelně, mezi Srby máme přátele. Vzácné a na naší straně hranice zatím takřka neobjevené písně Lužických Srbů jsou pro nás jednou z cest k tradici a folkloru.

www.chrlis.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz


MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz


 

MLADOSŤ Banská Bystrica

Univerzitní folklorní soubor Mladosť působí jako reprezentační těleso Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Členy souboru jsou členové bystrických folklorních souborů, stejně jako studenti Univerzity Mateja Bela.
Tvorba UFS Mladosť nezůstává jen při zpracovávání původního hudebně tanečního materiálu a osvojení si tanečního stylu.  Folklor vždy byl o individuálním pohledu, a tak i zde cítí potřebu  posouvat jej na scéně dále. Pod uměleckým vedením Martina Urbana a tanečních pedagogů hledají svoji cestu světem folklorismu a jedná se o cestu velmi úspěšnou.
V roce 2022 se zařadili na celostátní soutěži choreografií folklorních souborů a tanečních seskupení „Jazykom tanca“ do zlatého pásma a získali zvláštní ocenění za pěvecký projev. V roce 2022 se stali laureátem festivalu Akademický Zvolen, v roce 2023 laureátem festivalu Akademická Nitra. Akademické, neakademické, soutěžní či nesoutěžní festivaly vnímají jako výzvu a motivací tvořit dál.
 
www.ufsmladost.sk


PECIVÁLEK Hradec Králové

Soubor Peciválek vznikl při ZUŠ Střezina v roce 2014 a poprvé se představil veřejnosti na okresní a krajské soutěži tanečních oborů na jaře 2015. V tomtéž roce vystoupil také na Stavění máje v Pileticích a celoškolní akci Open dwoor ZUŠ Střezina. Soubor doprovází živá muzika složená z malých i velkých střezinských muzikantů. Peciválek zpracovává folklorní materiály ze svého regionu, ale nebojí se zabrousit i do jiných krajů Čech, Moravy i Slovenska. Děti v Peciválku nejen tancují, ale zároveň se hravým a zábavným způsobem učí naše zvyky a tradice. Seznamují se se starými řemesly prostřednictvím lidí, kteří je ještě stále provozují.
 

PROMNI Varšava

Studentský folklorní soubor Promni byl založený v roce 1972 na zemědělské univerzitě ve Varšavě. Soubor má profesionální vedení a doprovází jej studenti a absolventi Hudební univerzity Frederika Chopina ve Varšavě a hudebníci z Varšavského symfonického orchestru.
 
www.facebook.com/lza.promni

 


SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.

www.sejkorky.cz

 

 

ŠÁTEČEK Nymburk

Folklorní soubor Šáteček působící v Semicích a okolí zpracovává především folklor Středního Polabí. Členy soubory jsou děti od těch nejmenších až po dospělé. Jednotlivé věkové skupiny od sebe nejsou striktně odděleny, ale naopak vytváří jedinečný celek, kdy se od sebe jednotlivé věkové skupiny učí a inspirují. Cílem folklorního souboru Šáteček je rozšiřování povědomí o českém folkloru tradičním způsobem, formou hudebně-tanečních vystoupení, ale zároveň se snaží o integraci folkloru do moderní doby jako každodenní součásti každého z nás.

www.satecek.cz
 

 

ŠMIDLÁTKA Pardubice

Šmidlátka jsou muzikanti a zpěváci ze ZUŠ, kteří pravidelně dochází na běžnou výuku, a kromě toho ještě mají v učebním plánu hru v souboru. To se dá pojmout různě, děti mají na výběr několik souborů, které mohou navštěvovat. Od komorního obsazení po různé orchestry, lidovou muziku. Z té také pochází Šmidlátka.
Jelikož v určitém věku obvykle začínají pošilhávat po jiných žánrech a mají tendenci folklor opouštět, hledají učitelé takovou cestu, aby děti na folklor nezanevřely, nepohrdaly jím, vážily si kulturního dědictví, ale měly možnost si tradice užívat v takovém pojetí, které je jim v současnosti bližší, je atraktivní, dává jim určitou možnost prezentace před vrstevníky s perspektivou kladné odezvy.
 
www.smidlatkapardubice.cz

 

 


 

VYCPÁLKOVCI s muzikou ROZMARÝN Praha

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálkavznikl v roce 1947 v Praze. Je pojmenován po profesoru Josefu Vycpálkovi (1847-1922), jedné z osobností českého národního obrození a autoru ojedinělé sbírky českých lidových tanců. Ve své již pětasedmdesátileté historii měla činnost Vycpálkovců vždy vliv na rozvoj jevištního zpracování lidového tance. Od počátku devadesátých let je vůdčí uměleckou osobností a choreografkou souboru Daniela Stavělová, která mu vtiskla nezaměnitelnou tvář. Její tvůrčí přístup k motivům spjatým s tradiční lidovou kulturou se vyznačuje především důrazem na práci s výrazem a vzájemným sbližováním a prolínáním tradičních hodnot se současným uměleckým uvažováním.
 
Muzika Rozmarýnvznikla v roce 1996 jako součást dětského folklorního souboru Rozmarýnek. V současné době vystupuje samostatně nebo ve spolupráci s taneční skupinou Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Právě mladá generace z rodin bývalých i současných členů tohoto souboru se stala základem muziky Rozmarýn. Muzika spolupracovala s Miloslavem Rychtou, výraznou osobností českého folkloru a dlouholetým vedoucím muziky Vycpálkovců. Jeho úpravy také tvoří základ repertoáru kapely. Vedle toho však muzika prezentuje i úpravy dalších autorů (Zdeněk Lukáš, Karel Krasnický, Jaroslav Krček a další) včetně současného vedoucího Vojtěcha Mahelky.
 
Od roku 1996 jsou oba soubory členskými soubory České obce sokolské a jsou propagátory sokolské kultury.
 
www.vycpalkovci.cz
https://www.facebook.com/rozmarynpraha

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook