Účinkující

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY za rok 2023 ČERVÁNEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec KrálovéFORMANI Slatiňany, GAUDEAMUS VŠE PrahaHOLOUBEK a RADOST Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec KrálovéLIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice, PECIVÁLEK Hradec KrálovéSEJKORKY Slatiňany, VESELÁ PARTYJA Boršice, VRTEK Opava, ZORNIČKA Zvolen - Slovensko
host festivalu KUD GIK Banat-Pionyr Zrenjanin - Srbsko 

ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfscervanek.cz


DUPÁK Hradec Králové

Soubor Dupák již od roku 1991 zpracovává lidové náměty z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší, se snahou obnovovat nejen tance a písně, ale i lidové zvyky a starodávné obyčeje našich předků, s přáním rozdávat radost všem, se kterými se potkáme. K tomu nám velmi pomáhá i muzika folklorního souboru Kvítek, se kterou již několik let spolupracujeme.

Vedoucí souboru a taneční složky: Jan Zajíc
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
www.fsdupak.sweb.cz 

 


FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Formani působí při T. J. Sokol Slatiňany, spolupracují s městem Slatiňany a také s Waldorfskou školou v Pardubicích.
Choreografie jsou šité na míru členům souboru. Snaží se v nich zachytit zapomenuté tradice našich předků, zároveň pobavit diváka a využít různověkosti členů souboru. Vedle sousedských, obkročáků, skočné či oblíbených mateníků Formani mohou nabídnout i výuku lidových tanců, taneční zábavy a soutěže, vánoční programy s koledami, s živým betlémem či vánočními písněmi barokních kancionálů a program staropražských písní (např. pro předtančení na plesech).
Muziku souboru vede primáška Helena Kohoutková, taneční část souboru pracuje pod vedením Aleše Kohoutka a Stanislavy Sejkorové. Organizační vedoucí souboru je Radim Zajíček.
Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

Při představování průřezu tvorby ze svého regionu je zajímavé pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců a také jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout“ a nenechat se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybějí ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti, tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích, jako například v pásmech Formanskou cestou (2007), Nešťastné vdávadlo (2009) a Život manželský (2014).

www.formanislatinany.cz 


 


HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Radost vznikla před 44 lety v DDM Alfa a působí tam stále. Co je vlastně Radost? Řečeno slovy jednoho z bývalých členů: Jsme skupina, která se hluboce zapisuje do života svých členů, otvírá pro ně svět, zbavuje je strachu z objevování nových obzorů. Učí je vážit si tradic a svých kořenů. Vytváří jim možnost sdílet společné zážitky s mnoha příjemnými lidmi. Burcuje k přemýšlení o životě a vnímání krásy obyčejných věcí. Ukazuje sílu emocí a příběhů schovaných v písních a tancích, které sami předvádíme. Dělá nám to radost, rozdáváme radost, jsme Radost.

Vedoucí taneční složky: Jitka Vítková, Alexandra Neradová a Matyáš Vítek
Zpěv: Světlana Roušová a Lenka Jírková
Vedoucí muzik: Ondřej Slouka a Štěpánka Hezká 
www.radostpardubice.cz


KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
www.nskohoutek.cz


KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již od roku 1982. Souborem prošlo několik generací tanečníků a muzikantů, po pauze způsobené odchodem těch nejstarších, se od roku 2010 v Kvítku učí opět zpívat, tancovat a hrát ty nejmenší děti od čtyř let. V současné době soubor čítá bezmála šedesát dětí. Taneční složka pracuje ve dvou odděleních (Kvítek A – starší a zkušenější děti a Kvítek B – mladší a nově příchozí děti), kdy malým tanečníkům a tanečnicím hraje pod nohy vlastní věkově smíšená souborová muzika.
Kvítek v Hradci Králové pravidelně organizuje tři souborové akce – májové Jarní muzicírování, srpnový Mezinárodní festival Setkání s folklorem a prosincový koncert Kvítek vánoční. Ve své činnosti se soubor zaměřuje převážně na lidovou kulturu Hradecka, Podorlicka a Podkrkonoší.
Soubor se účastní vystoupení ve svém regionu, starší taneční složka vyjíždí i na vícedenní folklorní akce nejen po České republice, ale také do zahraničí.
Na podzim roku 2022 soubor Kvítek oslaví 40 let svého působení.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
Vedoucí taneční složky: Kristina Eppichová, Kateřina Princová

fskvitek@seznam.cz
www.fskvitek.cz
www.facebook.com/fskvitek 


LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz


MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz


 

PECIVÁLEK Hradec Králové

Soubor Peciválek vznikl při ZUŠ Střezina v roce 2014 a poprvé se představil veřejnosti na okresní a krajské soutěži tanečních oborů na jaře 2015. V tomtéž roce vystoupil také na Stavění máje v Pileticích a celoškolní akci Open dwoor ZUŠ Střezina. Soubor doprovází živá muzika složená z malých i velkých střezinských muzikantů. Peciválek zpracovává folklorní materiály ze svého regionu, ale nebojí se zabrousit i do jiných krajů Čech, Moravy i Slovenska. Děti v Peciválku nejen tancují, ale zároveň se hravým a zábavným způsobem učí naše zvyky a tradice. Seznamují se se starými řemesly prostřednictvím lidí, kteří je ještě stále provozují.
 
 

SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.

www.sejkorky.cz

 

 


 


 

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook