ÚČINKUJÍCÍ

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY

BALDRIÁN Pardubice,ČERVÁNEK Hradec Králové,DUPÁK Hradec Králové,FORMANI Slatiňany,FORMÁNCI Slatiňany,JARO Ústí nad Orlicí,JISKRA Plzeň,KOHOUTEK Chrudim,KRUŠNOHOR Chomutov,KVÍTEK Hradec Králové,LIPKA Pardubice,MATIČIARIK Banská Bystrica - Slovensko,OSTRAVICA Frýdek – Místek,PERNÍČEK, RADOST, HOLOUBEK, MARCIPÁNEK Pardubice,ROSÉNKA Praha,SLOVÁCKÝ SOUBOR Kyjov

BALDRIÁN Pardubice

Lidový název léčivé bylinky "Kozlíku lékařského" je zároveň názvem komorního folklorního souboru z Pardubic, založeného v roce 1999. Dvacet muzikantů, zpěváků a tanečníků se věnuje zejména domácímu regionu – Polabí, repertoár tvoří původní autorská pásma (např. O perníkových panenkách, Máje i svatej Ján štěstíčko přejou nám, Masopust, Štědrá koleda králů) i samostatné lidové písně a tance.
Baldrián má se svou jmenovkyní, bylinkou, údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Alespoň tak to říkají čeští i zahraniční diváci, kteří soubor viděli na festivalech, městských a obecních slavnostech, tancovačkách, koncertech a v komponovaných pořadech.

Vedoucí souboru: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Soubor se již více jak 25 let snaží „vzkřísit" lidové zvyky a tradice, oživit dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. V jeho repertoáru najdeme také zpracování řady zvykoslovných tradic – masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho, vánoční koledování.
Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
www.sweb.cz/dfscervanek

 DUPÁK Hradec Králové

Název párového tance „dupák", typického pro východní Čechy, pojmenoval i soubor z Královéhradeckého kraje. Dupák, který v letošním roce slaví patnácté narozeniny, zpracovává písně a tance z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. Oživování lidových zvyků a starodávných obyčejů přineslo do města pod Bílou věží masopustní obchůzku, vynášení smrti nebo stavění máje. Tanečníci a muzikanti jsou převážně studenti vysokých a středních škol. Stejně jako u většiny východočeských souborů vychází složení naší muziky z tzv. kantorské muziky, jak se tradovala v 18. a 19. století.

Vedoucí souboru: Pavla Řádková
http://www.sweb.cz/fsdupak/index2.htm

 FORMANI A FORMÁNCI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl v roce 2004 a spolupracuje s tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany a Základní uměleckou školou ve Slatiňanech. Zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka.
Zajímavé je pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců, jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout" a nenechají se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě, že vedle sousedských, obkročáků či skočné, nechybí v repertoáru souboru ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích. Drží se též pravidla, že zpěv patří neoddělitelně k lidovému projevu a že předzpěv patří k tanci a tanečníkovi tak jako boty. Vše naživo a pěkně od podlahy, a proto zdráva buď muziko !

Vedoucí souboru: Radim Zajíček
Umělecké vedení: Aleš Kohoutek a Stanislava Sejkorová
Primáška muziky: Helena Kohoutková
http://formani.wz.cz/home.php

 JARO Ústí nad Orlicí

Folklorní soubor Jaro vznikl v roce 1965 a působí ve východočeském městě Ústí nad Orlicí. V jeho repertoáru jsou lidové písně a tance Podorlicka – Žamberecka, často komponované do tematických pásem. Již několik let se jako spolupořadatel podílí na přípravě mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti a evropského festivalu tradic a folkloru Tradice.
Jaro úzce spolupracuje s dětským folklorním souborem Jitřenka z Dolní Čermné, mezi jehož členy hledá své nástupce.

Vedoucí souboru: Petr Baláš
Primáš muziky: Jan Dostál
Informace na webu fosu

 


 

JISKRA Plzeň

Soubor písní a tanců Jiskra vznikl v roce 1958 v Plzni a od počátku svého působení se věnuje zpracování a interpretaci folkloru jihozápadních Čech, především rozsáhlých národopisných oblastí Plzeňsko, Chodsko a Žinkovsko.
V repertoáru souboru se nachází lidové písně a tance jednotlivých národopisných oblastí, prezentované v několika typech krojů. Muzika vychází z původní dudácké a štrajchové muziky, choreografie tanců je postavena na základech původních lidových zvyků a tanců, mírně stylizovaná. Soubor do svých programů zařazuje tance kolové, stejně jako tance, které humornou formou znázorňují některá tradiční řemesla (tanec cihlářů, ševců, šenkýřů, …). Ucelená taneční pásma tematicky vycházejí z rodinného a kalendářního cyklu a zvykosloví.
Lidová muzika souboru pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem Plzeň. V letech 1997-2006 byl soubor Jiskra hlavním organizátorem Mezinárodního folklorního festivalu Plzeň. Od roku 2007 je hlavním organizátorem Plzeňská folklorní scéna a soubor Jiskra je i nadále jeho spoluorganizátorem.
Své nástupce si soubor Jiskra vychovává v dětském souboru Jiskřička.

Vedoucí souboru: Miroslav Škarda
Vedoucí muziky: Miroslav Šimandl ml.
Vedoucí taneční složky: Mgr. Hana Touchová
http://souborjiskra.eu/

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi (pomezí Českého Horácka, Polabí a Litomyšlska) existuje od roku 1984, v roce 2003 došlo v souboru ke generační výměně. To je i začátkem snahy souboru nejen pracovat s regionálními materiály, ale nově i využívat těchto podkladů a pramenů k tvorbě scénických dějových pořadů. Soubor začal každý rok připravovat nové pořady, které premiérově uvádí vždy v prosinci v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční.
Soubor Kohoutek se svými vystoupeními snaží přiblížit folklor současnému diváku a posluchači, a to nejen v jeho klasické podobě, ale také v podobě scénických pořadů, které baví jak mladé účinkující, tak (jak členové souboru věří) i dnešní diváky.
K současnému repertoáru souboru patří jak taneční a písňový materiál Východních Čech, tak i jevištní zpracování folklorní látky.

Vedoucí souboru: Tomáš Jehlička
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KRUŠNOHOR Chomutov

Folklorní soubor Krušnohor vznikl v r. 1988 při Kulturním a společenském středisku v Chomutově, kde působí dodnes. Ve vedení původně dětského souboru s názvem Chomutov se sešli bývalí členové pražských Vycpálkovců, od roku 1995 užívá soubor názvu Krušnohor.
Soubor doprovází vlastní lidová muzika v tradičním obsazení (klarinety, housle, flétna, kontrabas, dudy) a zpracovává folklorní materiál Krušnohoří, Karlovarska a celé západní a jihozápadní části Čech. Se svou lidovou muzikou je jediný svého druhu v širokém okolí.

Umělecká vedoucí: Jaroslava Macháčková
Vedoucí muziky: Radka Klírová
http://krusnohor.org/

 KVÍTEK Hradec Králové

Logem našeho souboru je prostý modrý kvítek na stonku svinutém do tvaru houslového klíče. Je tím myšlen nenápadný kvítek lnu - užitečné a pěkné rostlinky. Je-li užitečný a pěkný i Kvítek, to posoudíte sami, až se třeba někdy na něj přijdete podívat.
Soubor Kvítek se věnuje zpracování říkadel, písniček a tanců zejména vlastního regionu - Hradecka, Podorlicka, Podkrkonoší a východních Čech. Muzika si ráda zahraje i písničky z jiných oblastí Čech, Moravy a Slovenska. Všechny úpravy písniček a choreografie tanců pocházejí ze souborové dílny.
Nyní, po více než dvaceti letech fungování, jsou členy souboru tanečníci ve věku od 6 let výše a zkušení muzikanti, většinou dospělí mladí lidé.
Dá se říci, že soubor Kvítek patří k trvalkám hradeckého folklóru. V současné době, kdy píše 26. kapitolu svého fungování, však prožívá těžší období kvůli potížím v taneční složce. Začal pracovat s novými dětmi, kterým chvíli potrvá, než zastoupí ty, kteří ze souboru odešli.

Vedoucí souboru: Marie Pancířová
http://www.fskvitek.cz/cz/index.html

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka, který vznikl v roce 2007 při Kulturním domě Dubina v Pardubicích, navazuje svou činností na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka. Na počátku činnosti tohoto souboru byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu národopisný kolektiv, který by pak na veřejnosti prezentoval bohaté lidové umění oblasti Polabí.
V současné době již sdružuje přibližně 25 nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Repertoár souboru tvoří písně a tance především z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MATIČIARIK Banská Bystrica - Slovensko

Hostem letošního ročníku festivalu je střední věková skupina souboru, který vznikl v roce 1990 v Banské Bystrici pod záštitou Matice Slovenské. Pracují zde děti od 4 do 15 let ve třech věkově odstupňovaných odděleních. Soubor dosáhl za doby svého působení řady úspěchů, zvítězil na oblastních přehlídkách, jezdí pravidelně do zahraničí a je hostem řady slovenských folklorních festivalů.

Vedoucí souboru: Zuzana Drugová
http://www.maticiarik.sk/

 OSTRAVICA Frýdek – Místek

Soubor Ostravica byl založen v roce 1960 a ve své tvorbě zpracovává převážně folklorní materiál horalského Lašska a moravsko-slovenského pomezí kolem horního toku řeky Ostravice. Osobitý charakter souboru vtiskla již jeho první umělecká vedoucí a choreografka Věra Šimková.
Tanečníci i muzikanti vystupují v krojích, které jsou rekonstrukcemi místních krojů. V roce 1997 byl založen také dětský folklorní soubor Malá Ostravica.

Vedoucí souboru: Monika Šanderová
Umělecké vedení: Irena Blablová a Libuše Kvašná
Manažer souboru: Radek Jakob
Umělecká vedoucí muziky: Martina Jakobová
Primáška muziky: Petra Nováková
http://www.ostravica.com/

 PERNÍČEK, RADOST, HOLOUBEK, MARCIPÁNEK Pardubice

Soubor písní a tanců Radost vznikl v roce 1977 při Domě dětí a mládeže ALFA v Pardubicích a první krůčky do světa udělal v roce 1980. V této době se začal vytvářet i základní taneční repertoár, který postupně přecházel ze všeobecně českého a moravského na více regionálně zaměřený, a dnes můžeme říci, že soubor zpracovává folklor svého kraje a čerpá především z materiálů pocházejících z oblastí Chrudimska a Nasavrcka.
Soubor Perníček pracuje od roku 1984 při ZUŠ Havlíčkova ul. v Pardubicích a v pěti odděleních taneční složky a třech vlastních lidových muzikách zpívá, hraje a tancuje 120 dětí.
Pardubické taneční mládí to jsou také přípravky Holoubek a Marcipánek.
Soubory Radost a Perníček jsou moc rády, že je mají, protože díky těm nejmenším bude jednou někdo, kdo převezme žezlo a tato tradice bude jejich prostřednictvím pokračovat i nadále.

Vedoucí souboru Radost a Holoubek: Jitka Vítková
Vedoucí souboru Perníček a Marcipánek: Blanka Slouková

http://www.pernicek.webz.cz/pernicek.htm
http://www.ddmalfa.cz/radost/

 

 

 

 ROSÉNKA Praha

Soubor vznikl v Praze v roce 1982 původně jako dětský soubor a do dnešního dne je jediným pražským kolektivem, který se aktivně zabývá dětským materiálem Slovácka. Za čtvrtstoletí své existence se soubor rozrostl na více než stovku dětí a mladých lidí.
Rosénku tvoří taneční osm tanečních skupin – Malá, Střední a Velká Rosénka a pět přípravek, součástí souboru jsou dvě cimbálové muziky.
Repertoár dětských složek souboru vychází převážně z lidové slovesnosti uherskohradišťského Dolňácka – her, říkadel a zvykosloví. Střední a Velká Rosénka se vedle zpracování materiálu z Dolňácka a Kopanic nechává folklorem inspirovat k vlastní tvorbě, pohybující se více či méně na pomezí tanečního divadla. Nesnaží se napodobovat nebo snad kopírovat svět
jaký známe z lidových pramenů a přenášet ho na jeviště, nýbrž tyto prameny brát jako východisko pro tvůrčí práci. Právě pro tento přístup získala Rosénka řadu ocenění na přehlídkách a folklorních festivalech na domácí i zahraniční půdě.

Vedoucí souboru: Radka Baboráková
Vedoucí a choreografie Střední Rosénky: Zuzana Cílová
Choreografie Velké Rosénky: Radka Baboráková, David Pavlíček
Primáš a vedoucí muziky: Pavel Jurečka
http://www.rosenka.cz/

 SLOVÁCKÝ SOUBOR Kyjov

Soubor lidových písní a tanců působí v královském městě Kyjov, v jednom z center národopisného dění jihovýchodní Moravy, kde je již od roku 1921 pořádán nejstarší folklorní festival v České republice - Slovácký rok.
Od založení v roce 1942 je prvořadým posláním souboru hledání a oživování starých zapadlých zvyků, písní a tanců, ale také krojových součástí či hospodářského nářadí.
Zásluhou souboru se v Kyjově, městě s 13.000 obyvateli a rozvinutým průmyslem, dodnes živě, za bohaté účasti široké veřejnosti, udržují tradiční roční zvykoslovné pořady jako fašaňk, stavění máje, dožínky, hody a další.
Soubor však rovněž nově zpracovává taneční, pěvecké a hudební materiály ze svého regionu pro podiová vystoupení. V pořadech se za hudebního doprovodu Cimbálové muziky Jury Petrů představuje v pestrých severokyjovských krojích.

Vedoucí souboru: Milan Pokorák
Vedoucí muziky: Jiří Petrů
http://www.spssk.cz/texty/hlavni.htm

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook