Top aktualita

Pernštýnská noc letos jinak – informace pro diváky

Vzhledem k opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které pořadatelům venkovních akcí nařizuje regulovat počet diváků na akci, jsou Pernštýnská noc (4. 6. 2021) i nedělní pořady (6. 6. 2021) folklorního festivalu v Pardubicích přesunuty do areálu pardubického zámku. Ačkoli se veřejnost může domnívat, že na akci může přijít až 1000 diváků, realita vládních nařízení je omezení vstupu pouze pro sedící diváky, a to pouze v počtu maximálně do poloviny kapacity hlediště. Protože pro velké a malé nádvoří zámku, kde poběží programy, je tato maximální kapacita požárně bezpečnostními předpisy omezena na 650 sedadel, bude moci být v areálu zámku přítomno max. 325 diváků v jednom okamžiku. Vstup je zdarma, ale pro vyhovění nařízení bude jak v pátek, tak v neděli počet regulován při vstupu do zámeckého areálu formou vstupních vratných kartiček.
Přítomní diváci musí být při kontrole policie nebo hygienické stanice schopni prokázat dodržení lhůt stanovených pro nahlížení jako bezpečného diváka, to je být 21 dní po první dávce očkování, nebo 180 dní po prodělání onemocnění COVID 19, případně 72 hod. antigenní nebo 7 denní PCR negativní test. 
I přes tato omezení věříme, že si diváci na programy 29. ročníku Folklorníího festivalu Pardubice Hradec Králové najdou cestu.

Pernštýnská noc 2021 bez jarmarku
Pernštýnská noc bude 4. června 2021 bez tradičního jarmarku. Jeho pořádání společně s programy festivalu znemožňuje opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Vzhledem ke konání festivalu v areálu zámku, znamená dodržení dvoumetrových odstupů mezi stánky možnost umístit pouze 12 stánků. Zároveň by se v prostoru jarmarku nemohlo vyskytovat více než 60 osob (na jednu osobu musí být 15m2 plochy) a muselo by být pořadateli aktivně bráněno shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny. Tato opatření nejsme schopni bez velkého a neefektivního zvýšení nákladů zajistit, jarmark by nemohl být přístupný všem divákům, proto jsme se rozhodli jej při letošním ročníku festivalu nepořádat.

 

Top aktualita

Tento se projekt uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook