Učinkující

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY

BALDRIÁN Pardubice,ČERVÁNEK Hradec Králové,DUPÁK Hradec Králové,FORMANI Slatiňany,HLUBINA Ostrava,HOLOUBEK a RADOST Pardubice,KAŠAVA Zlín,KOHOUTEK Chrudim,KVÍTEK Hradec Králové,LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU ,LIPKA Pardubice,MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice,MATIČIARIK Banská Bystryca,ONDRÁŠEK Frýdek-Místek,ROZMARÝN Praha,ÚSMĚV Horní Bříza,VYCPÁLKOVCI Praha

BALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti nebo úspěšných představeních Máje i Svatej Ján a O perníkových panenkách.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, tiší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Lucie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfccervanek.cz

 

FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slatiňany vznikl oficiálně na jaře roku 2004, kdy spatřil světlo světa jak název, tak i logo nově se formujícího uskupení muzikantů a tanečníků. Formani od svého založení navázali úzkou spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany. Soubor zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně sahá do regionů Chrudimska-Nasavrcka, Hlinecka a Českého Horácka. Za dobu své existence reprezentovali souboráci Východočeskou župu a město Slatiňany na mnoha akcích a festivalech nejenom v Čechách, ale i za hranicemi vlasti. Všude, kam Formani dojedou, je veselo a s diváky si záhy porozumí díky své bezprostřednosti a muzikálnosti.
Muziku souboru tvoří stabilní kádr deseti muzikantů pod laskavým ale zároveň i pevným vedením primášky Heleny Kohoutkové. Podle jejich not pak dnes tančí a zpívá deset tanečních párů pod vedením Aleše Kohoutka a Stáni Sejkorové, kteří soubor zásobují i choreografiemi. To vše organizačně „kočíruje“ a řád věcem souborovým udává Radim Zajíček.
http://formani.wz.czHLUBINA Ostrava

Soubor lidových písní a tanců Hlubina patří mezi nejstarší folklorní soubory v České republice. Vznikl v Ostravě v roce 1947, původně jako dívčí taneční skupina, která se věnovala studiu slezského folkloru a účinkovala v Ostravě a jejím širokém okolí. S jeho jménem je neodlučně spjato jméno zakladatelky, umělecké vedoucí a choreografky Zdeny Kyselé (1918–2004). V současnosti se více než stočlenný kolektiv, který poskytuje zázemí dětem, dospělým i seniorům, řadí k předním folklorním souborům v České republice.
Inspirací pro tvorbu je folklor širokého Slezska, Lašska a také projevy havířského prostředí. Zpracovávané oblasti charakterizuje spíše drsnost, sevřenost, menší okázalost, často však větší citová bohatost. Svá vystoupení soubor prezentuje v rekonstruovaných krojích z okolí měst Orlová, Hlučín, Český Těšín a Ostrava.


Vedoucí souboru: Kateřina Macečková
http://www.hlubinaostrava.cz


HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost pracuje od roku 1977 v DDM Alfa v Pardubicích. V současné době má devadesát členů v jednotlivých odděleních ve věku od čtyř let až po dospělé. Všechna oddělení se zúčastní festivalu. Zpracovává přednostně folklor z Pardubicka, Chrudimska a Nasavrcka a okrajově i z jiných folklorních oblastí.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková

 KAŠAVA Zlín

V roce 1971 vznikl v obci Kašava v severní části zlínského okresu stejnojmenný folklorní soubor, který z počátku pracoval při místním zemědělském družstvu. Zaměřil se na zpracování folklorního a zvykoslovného materiálu z dosud méně známého západního Valašska, později také z jeho jižní části, částečně také z přilehlých oblastí: luhačovického Zálesí a východní Hané. Repertoár souboru tvoří vedle jednotlivých tanců scénická hudebně-tanečně-dramatická čísla vycházející jednak z lidových obřadů a zvyků, jednak z folklorního materiálu, který vypovídá o závažných momentech v životě minulých generací. S přípravou programových bloků je spojena rovněž rekonstrukce dobového lidového oděvu z příslušného regionu. Specifickým rysem práce Kašavy je obnovování zaniklých zvykoslovných vánočních a masopustních her.
Činnost členů souboru jde ruku v ruce se snahou o uchování etických a estetických hodnot tradiční lidové kultury. Kašava pořádá tematické besedy u cimbálu, valašské bály, výroční koledové obchůzky, pravidelně se zúčastňuje jak domácích, tak zahraničních folklorních festivalů. Důležitou součástí aktivit členů souboru je práce s dětmi – šest dětských folklorních souborů navštěvuje na sto padesát dětí.

Umělecká vedoucí souboru: Lucie Uhlíková
Vedoucí taneční složky: Ondřej Pavlištík
Primáška cimbálové muziky: Kateřina Dlabajová
Vedoucí dívčího pěveckého sboru a cimbálové muziky: Petra Pavlištíková
http://www.soubor-kasava.cz

 KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již od roku 1982. Taneční složku souboru pracující ve dvou odděleních tvoří děti ve věku 4–12 let, které doprovází vlastní, věkově smíšená, lidová hudba. Ta spolupracuje s dalšími soubory, které doprovází na jejich vystoupeních. Ve své činnosti se Kvítek zaměřuje zejména na lidovou tvorbu Hradecka a sousedních regionů – Podorlicka a Podkrkonoší. Vedle folklorních akcí, které Kvítek v Hradci Králové každoročně pořádá, účastní se vystoupení a festivalů po celé České republice. Starší taneční složka vyjíždí i do zahraničí.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
www.fskvitek.cz

 LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU

Lidová muzika z Chrástu je folklorní soubor ze západních Čech. Vedle písní z Plzeňska se jako jediný soubor v České republice věnuje také folkloru Lužických Srbů. Tento malý západoslovanský národ, jehož příslušníci žijí ve spolkových zemích Sasko a Braniborsko, je známý bohatstvím lidové kultury. Mezi sběratele lužickosrbského folkloru patřili také Češi Adolf Černý a Ludvík Kuba. Lidová muzika z Chrástu na festivalu v premiéře představí pásmo lužickosrbských písní Za Čěskimi horami.


Vedoucí souboru: Vojtěch Kouba
http://www.chrlis.cz

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.


Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz

MATIČIARIK, Banská Bystrica

Detský folklorní soubor Matičiarik z Banské Bystrice spojuje ve svých třech složkách více jak dvě stě dětí. Na festival Pardubice – Hardec Králové se vám představí děti ze střední složky ve věku sedm až dvanáct let. Od vzniku souboru v roce 1990 vedla tuto složku etnoložka Zuzana Drugová. Po dvaceti dvou letech převzal vedení její syn Matúš Druga, pod jehož vedením se děti už v takto mladém věku učí rozlišovat a stylově zvládat různé typy tanců z regionů Horehronia, Podpoľania, Kokavy, Gemeru, či Srbskej Vojvodiny. Při vzdělávání našich dětí se od začátku zaměřujeme na propojení tanečních a pěveckých projevů s přirozenou dětskou hravostí.
Matičiarik má za sebou množství úspěchů a ocenění na slovenských soutěžích. Se svými choreografiemi pravidelně reprezentuje Slovensko v Česku, Polsku, Srbsku, Španělsku, Portugalsku, Finsku či jiných evropských státech.

Umělecký vedoucí souboru: Matúš Druga
http://www.maticiarik.sk

 ONDRÁŠEK, Frýdek-Místek

Dětský folkorní soubor Ondrášek z Frýdku-Místku byl založen v roce 2001.
Jsme generačně různorodá skupina, kterou spojuje nejen společné prožívání folkloru, ale především ryzí lidské vztahy. Kráčíme vlastní cestou do nitra regionu, ze kterého jsme vzešli a ve kterém žijeme. Naše tvorba vychází z vnímání světa dětskýma očima. Vše, co z písňového, tanečního i slovesného materiálu divákům přinášíme, vychází z pečlivého studia pramenů i odkazu význačných nositelů tradic našeho kraje. V našem podání můžete ochutnat lidové projevy Lašska a těsně provázané hraniční oblasti Kysuc. Velice si vážíme ocenění, která jsme v průběhu času od folklorní veřejnosti obdrželi. V řadách souboru vyrostly finalistky celostátního kola soutěže Zpěváček, získali jsme řadu čestných uznání poroty z celostátních kol přehlídek dětských folklorních souborů a titul Laureát MFF Strážnice 2011.
Umělecká vedoucí souboru: Lenka Dujková
Vedoucí cimbálové muziky: Karel Plunder
Primáš: Ondřej Mokrosch
www.ondrasek.org

 ROZMARÝN, Praha

Muzika Rozmarýn vznikla v roce 1996 jako součást dětského folklorního souboru Rozmarýnek. V současné době vystupuje samostatně nebo ve spolupráci s taneční skupinou Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. Právě mladá generace z rodin bývalých i současných členů tohoto souboru se stala základem muziky Rozmarýn. Muzika spolupracovala s Miloslavem Rychtou, výraznou osobností českého folkloru a dlouholetým vedoucím Vycpálkovské muziky. Jeho úpravy také tvoří základ repertoáru kapely. Vedle toho však muzika prezentuje i úpravy dalších autorů (Zdeněk Lukáš, Karel Krasnický, Jaroslav Krček a další) včetně současného vedoucího Vojtěcha Mahelky.

Vedoucí muziky Rozmarýn: Vojtěch Mahelka

 ÚSMĚV, Horní Bříza

Psal se rok 1958 a vesnice Horní Bříza v okresu Plzeň-sever si zapsala do své kroniky nový kulturní přírůstek - Folklorní soubor Úsměv. Právě v letošním roce soubor slaví šedesát let od svého založení. U jeho kolébky stál hudební redaktor-folklorista Zdeněk Bláha, který je dodnes jeho uměleckým vedoucím. Bohaté muzikantské a taneční zázemí okolí Horní Břízy, Dolnobělska, Plaska, Kralovicka a Plzeňska se stalo studnicí pro souborovou tvorbu. Postupem doby vytvořili svůj vlastní interpretační styl, na němž bylo zcela evidentní, z kterých folklorních kořenů vyrůstá. V češtině slovo úsměv navozuje radost a proto i hornobřízský Úsměv se snažil přinášet na jeviště vtip, veselost a dobrosrdečný humor. Z takových tradičních optimistických pramenů vybírá dodnes. Díky výborné kapele, znamenitým zpěvákům a interpretačním schopnostem tanečníků se soubor vypracoval mezi naše nejlepší folklorní kolektivy. V době konání celostátních folklorních festivalů v sedmdesátých a osmdesátých letech jako jediný soubor získal dvakrát hlavní cenu - v Popradu a v Košicích. I v dalších ročnících patřil k oceněným ať už za režii, nejlepší muziku či choreografii. Svůj vyhraněný styl a repertoár prezentoval soubor s úspěchem také na mnoha mezinárodních festivalech a zájezdech po Evropě. Soubor účinkoval v několika samostatných pořadech v televizi, je zachycen na mnoha video-záznamech, hostoval i v několika zahraničních studiích.
Ve své tvorbě se Úsměv stále snaží, aby byl hoden toho, co o něm řekl prof. Karel Plicka: "České písničky a tance mají vrozený optimismus, který ve vašem podání přímo rozkvétá."

Umělecký vedoucí souboru: Zdeněk Bláha
Vedoucí kapely: primáška Helena Žiláková
Vedoucí taneční složky: manželé Markéta a Jan Jílkovi
http://www.soubor-usmev.webnode.cz

 VYCPÁLKOVCI, Praha

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka vznikl v roce 1947 v Praze. Je pojmenován po profesoru Josefu Vycpálkovi (1847-1922), jedné z osobností českého národního obrození a autoru ojedinělé sbírky českých lidových tanců. Ve své již sedmdesátileté historii měla činnost Vycpálkovců vždy zásadní vliv na rozvoj jevištního zpracování lidového tance. Od počátku devadesátých let je vůdčí uměleckou osobností a choreografkou souboru Daniela Stavělová, která mu vtiskla nezaměnitelnou tvář. Její tvůrčí přístup k motivům spjatým s tradiční lidovou kulturou se vyznačuje především důrazem na práci s výrazem a vzájemným sbližováním a prolínáním tradičních hodnot se současným uměleckým uvažováním.

Umělecká vedoucí taneční složky: Daniela Stavělová
Vedoucí souboru: Pavlína Čermáková
http://www.vycpalkovci.cz

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook