XIV. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DOUBEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec Králové, GAUDEAMUS Praha, HOLOUBEK Pardubice, JAROŠOVCI Mělník, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, MALÝ BESKYD Zubří, MARCIPÁNEK Pardubice, MUZIKA KARMAZÍN Pardubice, OSTRAVIČKA Frýdek - Místek, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice

Zahraniční soubory: ORAVAN Nižná Slovensko

Folkové skupiny: REBELCANTO Pardubice, VESPOL Újezd u Litomyšle, NONCUA CANTO Pardubice Hosté festivalu: ŽALMAN A SPOL., DIVADLO DNO Hradec Králové


Celkem: 15 souborů a 1 zahraniční

     Festival má již svou stabilní programovou skladbu a časovou konstrukci, ověřenou v posledních ročnících a přijatelnou organizačně, technicky a umělecky. Úvod folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové opět přivedl do ulic několik tisíc lidí. Pernštýnská noc má totiž v sobě zvláštní kouzlo. Davy proudící historickým centrem Pardubic mohou vidět nejen špičkové folklorní soubory, které hrají, zpívají a tančí, ale také velký jarmark lidových výrobců, kde si mohou nakoupit, co se jim zlíbí, od nejrůznějších upomínkových předmětů až po batikovaná trička, perník nebo medovinu. Otevřeny jsou rovněž pardubické restaurace i obchody. Město zkrátka při Pernštýnské noci opravdu žije. Nedílnou součástí pátečního festivalového programu jsou komorní pořady v atriu radnice a na nádvoří zámku. V komorním pořadu v atriu s názvem O vojácích a panenkách se představily soubory Baldrián Pardubice, Gaudeamus Praha a Jarošovci Mělník. Tematicky zaměřený pořad, v němž se zpívalo a hrálo, ale i tančilo, měl spád, gradaci a velkou diváckou odezvu.

     Noční páteční pořad Setkání představil soubory Ostravičku z Frýdku-Místku a Orava z Nižné na Slovensku. Tyto zámecké noční pořady mají také již své diváky a to pro svoji nezaměnitelnou atmosféru, originalitu i umělecký zážitek.

     Sobotní dětský pořad v Hradci Králové Malý ptáček, křiklavý zobáček byl původně plánován na letní scénu do Jiráskových sadů. Vzhledem k deštivému počasí bylo nutné pořad přesunout do sálu Adalbertina. Děti sice zvládly přesun dobře, ale sál není pro tento typ přehlídkového pořadu konaného v odpoledních hodinách právě nejvhodnější. Takže po celou dobu pořadu byl v sále velký hluk. Děti, které zrovna nevystupovaly, se bavily jinak - pobíháním, hraním her - a to vše za mlčenlivého přihlížení vedoucích. Tato atmosféra prokázala vedle jiného, že to není cesta. Nezbývá než pořad zrušit, anebo přesunout do jiného prostoru. Ovšem pak je nutná pevná a rozhodná ruka autority režiséra, který musí provést jistou redukci. Ve scénickém pořadu Cesty, který se konal v Klicperově divadle, vystoupily soubory Gaudeamus Praha, Jarošovci Mělník, Baldrián Pardubice a Kohoutek s muzikou Karmazín.

     Všechny soubory vystupovaly v rámci programu dvakrát a představily různé způsoby přístupu a chápání odkazu lidového umění. Pořad byl, snad je možné napsat již tradičně, velice zajímavý, rozličný a vyvážený. U tohoto pořadu, více než u dalších na festivalu, je třeba pečlivě vybírat z nabízeného.

     Sobotní večerní pořad na Šrámkově statku v Pileticích Přijďte pobejt aneb smyslů plný večer se poprvé takřka stoprocentně vydařil. Počasí bylo sice místy velice proměnlivé a s deštěm, ale organizátory neodradilo. Již v minulém ročníku festivalu byla tato část přesunuta do Adalbertina v Hradci Králové a všichni konstatovali, že to není ono. Tentokrát byl na Šrámkově statku plně využit prostor stodoly, kde se hrálo, tancovalo a zpívalo. Dobrým tahem autora bylo pozvání hosta, a to folkové skupiny Žalman a spol. a divadla DNO z Hradce Králové. Změna programového schématu festivalu, která znamenala zrušení společenské zábavy a její spojení s pořadem v Pileticích a přesun do večerních hodin, se organizátorům osvědčila.

     V nedělním pořadu Rozmlouvání na zámku se představily dětské i dospělé soubory tím nejlepším ze svého repertoáru, co se do tohoto nádherného, akusticky bezvadného prostředí hodilo. Poslednímu pořadu festivalu předcházelo rozloučení a poděkování pořadatelů festivalu souborům, resp. zástupcům zúčastněných souborů. Tento závěr festivalu, který se konal poprvé, se stal důstojnou tečkou za dalším úspěšným ročníkem.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook