XII. ROČNÍK

Účast souborů: BALDRIÁN Pardubice, ČERVÁNEK Hradec Králové, DANAJ Strážnice, DUPÁK Hradec Králové, DYLEŇ Karlovy Vary, HOLOUBEK Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec Králové, MALÁ MUZIKA ROKYTKA Rokycany, MARCIPÁNEK Pardubice, NÁRODOPISNÝ SOUBOR POSTŘEKOV, OVEČKA Valašské Meziříčí, PERNÍČEK Pardubice, RADOST Pardubice

Zahraniční soubory: BYTÓW Polsko, DETVA Slovensko

Folkové skupiny: NOCUA CANTO Pardubice, TRDLO Pardubice, HRADNÍ DUO RAKOVNÍK


Celkem: 13 souborů a 2 zahraniční

     Festival byl zahájen opět v historické reprezentační zasedací místnosti radnice v Pardubicích za účasti primátorů obou měst, ředitelky odboru národnostní a regionální kultury MK ČR a ředitele IPOS, účinkující soubory zastoupili vedoucí a jeden krojovaný pár.

     Festival má již svou stabilní programovou skladbu, podle níž probíhal i tento ročník.

     Na Pernštýnské noci vystupovaly soubory se svými programy na dvou pódiích, představila se skupina historického šermu a v průběhu večera se konaly tři komorní pořady, dva hudební v atriu radnice a jeden na nádvoří zámku. Tyto pořady mají již tradici, jsou diváky očekávány a také hojně navštíveny.

     Jak se vaří písnička - komorní pořad v atriu - účinkovala malá muzika Rokytka z Rokycan. Humorným způsobem zpracované představení písniček, muziky i mluveného slova bylo velice působivé, svěží a přirozené.

     Večerní zastaveníčko - komorní pořad v atriu - souboru Radost a Dupák se zdařilo, bylo originální. Soubory vybraly to nejlepší ze svého komorního repertoáru. Pernštýnská noc končila okolo půlnoci muzicírováním u pardubických bran a na Příhrádku.

     V sobotu se program festivalu přesunul do Hradce Králové. Nejdříve na Šrámkův statek do Piletic na pořad Přijďte pobejt ... aneb muziky pěkně hrajou, kde se konala vystoupení souborů doplněná jarmarkem lidové tvorby a také nabídkou posvícenských dobrot.

     Dětské soubory se v podvečerních hodinách představily na letní scéně Klicperova divadla s již tradičním pořadem Malý ptáček, křiklavý zobáček. Pořad scénických forem s názvem Čí je to svajbička se uskutečnil večer v Klicperově divadle.

     Scénické zpracování tématu svatby a svatebních obyčejů bylo velice zajímavé, dobře autorsky připravené a setkalo se s velkým ohlasem diváků.

     Sobotní program festivalu se s Hradcem Králové rozloučil večerní Společenskou zábavou pro všechny zúčastněné soubory. Do programu byly výborně vybrány ukázky předtančení, ke zpívání a tanci hrály souborové muziky dle chuti a přání účastníků.

     Na závěr celého festivalu se účinkující opět setkali v Pardubicích na nádvoří zámku, kde se v pořadu Rozmlouvání na zámku představily společně jak dětské pardubické soubory, tak hosté festivalu.

     Celý festival se těšil neobyčejnému zájmu diváků. Všechny programy byly pro diváky přitažlivé, a přestože počasí bylo doslova tropické, pořady byly divácky nad očekávání naplněné. Přízeň počasí je vždy důležitá, a to nejen pro účinkující, ale i pro návštěvnost jednotlivých pořadů. Vedro se poněkud projevilo na odpolední návštěvnosti na Šrámkově statku v Pileticích, kde není úkrytu před slunečními paprsky. Toto vše se stalo námětem k zamyšlení, zda v příštím ročníku neprovést časovou změnu u sobotních pořadů.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook