IV. ROČNÍK

Účast souborů: JAROŠOVCI Mělník, JIZERA Liberec, KARMAZÍN Pardubice, KRKONOŠSKÝ HORAL Vrchlabí, LIPKA Pardubice, MLADINA Plzeň, PERNÍČEK Pardubice, PRÁCHEŇSKÝ LIDOVÝ SOUBOR Strakonice, ROKYTKA Rokycany, VYCPÁLKOVCI Praha

Zahraniční soubory: Hétprobás - Maďarsko


celkem: 10 souborů a 1 zahraniční

     Harmonogram festivalu zůstal z předchozího ročníku v zásadě zachován. Festivalové dění zahájila již populární a osvědčená Pernštýnská noc. Měla stejný charakter, ale ještě větší nabídku zboží a služeb, a také vyšší návštěvnost. Stala se již skutečně velkou lidovou zábavou. Rozšířena byla o novou nabídku, komorní pořady situované v atriu radnice, tedy ideálním prostředí pro tento typ pořadu. Toto klidné místo se stalo oázou klidu v bouřlivé noci, hudebním místečkem nokturnového typu. Převažovala zde zcela samozřejmě návštěvnost odborná a folklorně poučená. Divácká odezva těchto pořadů byla příslibem i závazkem do budoucna.

     Pořad scénického zpracování folkloru se musel z provozních důvodů přesunout z pardubického divadla do kulturního domu Paramo. Ovšem ani tato organizační a technická změna nepřinesla nic, co by ohrozilo nespornou kvalitu pořadu, který se stal již tradiční a vynikající příležitostí vidět umělecké přístupy ke zpracování folklorní tématiky s ohledem na scénu.

     Ve městě Hradec Králové se soustředily pořady především do Šrámkova statku v Pileticích. Prostředí statku se stalo velmi inspirující a odhalilo, doslova odzkoušelo, další možnosti prezentace lidového umění v budoucnosti festivalu v těchto ojediněle zajímavých podmínkách. Také schopnosti hradeckých organizátorů se jevily velkou nadějí, bezmála jistotou pro další ročníky.

     Po ukončení festivalových dnů bylo možné konstatovat, že tento ročník festivalu byl úspěšný, našel zvolna svoji tvář v podmínkách Pardubic a úspěšně, zdálo se, hledá a nachází také v Hradci Králové.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční­ podpory Ministerstva kultury, Královéhradeckého a Pardubického kraje a statutárních měst Hradec Králové a Pardubice

Hlavní partneři festivalu

Partneři festivalu

Mediální partneři

Facebook