Performers

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY za rok 2021 BARUNKA Česká Skalice, ČERVÁNEK Hradec Králové, FORMANI Slatiňany, HOLOUBEK a RADOST Pardubice, HOŘEŇÁK a HOŘEŇÁČEK Lázně Bělohrad, JARO Ústí nad Orlicí, JITŘENKA Dolní Čermná, KALAMAJKA Havlíčkův Brod, KOHOUTEK Chrudim, LIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice, NIVNIČKA Nivnice, SEJKORKY SlatiňanyŠÁTEČEK Nymburk, ŠPINDLERÁČEK Špindlerův Mlýn, VYSOČAN Hlinsko

ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfccervanek.cz


 

FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Formani působí při T. J. Sokol Slatiňany, spolupracují s městem Slatiňany a také s Waldorfskou školou v Pardubicích.
Choreografie jsou šité na míru členům souboru. Snaží se v nich zachytit zapomenuté tradice našich předků, zároveň pobavit diváka a využít různověkosti členů souboru. Vedle sousedských, obkročáků, skočné či oblíbených mateníků Formani mohou nabídnout i výuku lidových tanců, taneční zábavy a soutěže, vánoční programy s koledami, s živým betlémem či vánočními písněmi barokních kancionálů a program staropražských písní (např. pro předtančení na plesech).
Muziku souboru vede primáška Helena Kohoutková, taneční část souboru pracuje pod vedením Aleše Kohoutka a Stanislavy Sejkorové. Organizační vedoucí souboru je Radim Zajíček.
Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

Při představování průřezu tvorby ze svého regionu je zajímavé pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců a také jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout“ a nenechat se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybějí ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti, tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích, jako například v pásmech Formanskou cestou (2007), Nešťastné vdávadlo (2009) a Život manželský (2014).

www.formanislatinany.cz  

HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Soubor Radost a jeho nejmladší složka Holoubek působí již přes 40 let v DDM Alfa v Pardubicích. Pracují v něm děti od 4 let až po dospělé. Taneční a písňový repertoár čerpá převážně ze sbírek našeho kraje a okrajově i jiných folklorních oblastí. Úspěchem Radosti v celostátním měřítku byla četná účast na národních i zemských přehlídkách, na MFF ve Strážnici a mnoha dalších tuzemských i zahraničních festivalech. Z Turecka si přivezl cenu za muziku a jevištní projev, z Polska cenu za choreografii a v MFF v Bělorusku se stal laureátem soutěže. S dětmi pracují bývalí členové Alexandra Neradová, Lenka Mroviecová, Lenka Jírková, Jarmila Mokrenová, Marcela Čapounová, Světlana Roušová a Michaela Zemková.

Umělecká vedoucí souboru: Jitka Vítková
Vedoucí muziky: Anna Škodová


HOŘEŇÁK a HOŘEŇÁČEK Lázně Bělohrad

Folklorní soubor Hořeňák byl založen v roce 1949. U jeho zrodu stál významný hudební pedagog Vratislav Vycpálek. Folklorní soubor Hořeňák má ve svém programu tance, písně a lidová vyprávění z Podkrkonoší (zejména z regionu Hořicka a Novopacka).Soubor se účastnil mnoha mezinárodních folklorních festivalů téměř po celé Evropě, v Jižní a Severní Americe, Kanadě a Asii. Vystupoval a natáčel pro televizi i rozhlas. Soubor Hořeňák za dlouhá léta svého působení, a to jak uměleckého, tak i kulturního, vytvořil osobitý hudební, taneční i slovesný repertoár, který ve svých hlavních rysech vychází z romantických historických vrstev folkloru v Podkrkonoší. Ve svých vystoupení zachycujeme život na vesnici, práci na poli i různá řemesla charakteristická pro náš region – tkalci, ševci, mlynáři, kováři, atd. Soubor svým temperamentním zpracování lidových tradic přináší radost, veselost a nenásilnou formou představuje historii své země, svého kraje.

Dětský folklorní soubor Hořeňáček vznikl v roce 1975 a od doby svého založení dosáhl mnoha úspěchů na národních přehlídkách dětských folklorních souborů. Účinkoval na celé řadě festivalů a přehlídek.
Soubor se zabývá zpracováním lidového umění, to je písněmi, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě se snaží rozvíjet dětskou hudebnost, rytmické cítění a pohybovou kulturu.
Ve svém repertoáru má písně z Podkrkonoší a podhorských oblastí Čech.

Vedoucí souboru: Milan a Zdeňka Rychterovi
www.horenak.belohrad.net 


JARO Ústí nad Orlicí


Folklorní soubor Jaro vznikl v roce 1965. Jeho domovem je východočeské město Ústí nad Orlicí. V jeho repertoáru jsou lidové písně a tance Podorlicka - Žamberecka, často komponované do tematických pásem. Soubor tvoří hudební a taneční složka, dohromady třicet dva členů. Lidová muzika, pod vedením primáše Jana Dostála, často provází řadu kulturních a společenských akcí.
Za dobu své působnosti uskutečnil soubor Jaro stovky vystoupení doma i v zahraničí. Jeho členové rozdávali radost na folklorních festivalech např. v Brazílii, Itálii, Holandsku, Německu, Slovinsku, Polsku, Koreji, Mexiku apod. Soubor je spolupořadatelem mezinárodního folklorního festivalu Čermenské slavnosti.

www.jaro-folklore.cz

JITŘENKA Dolní Čermná

Folklorní soubor Jitřenka z Dolní Čermné oslaví v letošním roce již třicáté výročí od svého vzniku. K jeho založení významně přispělo každoroční pořádání Čermenských slavností v obci. Jitřenka byla původně založena jako dětský folklorní soubor a v jejích řadách tančilo až šedesát dětí místní základní školy. V současné době je Jitřenka folklorním souborem, jehož členové začínali v Jitřence tancovat jako děti. Soubor navázal na původní tvorbu, která vychází především z regionálních pramenů. Ve svém repertoáru má tance a pásma z Podorlicka.
Jitřenku od loňského roku nově doprovází muzika vedená Eliškou Zpěvákovou. Mladí muzikanti se postupně dávali dohromady z okolních vesnic a začalo se tak formovat nové uskupení lidové muziky, kterému rozhodně nechybí nadšení.
Jitřenka pravidelně rozdává radost na mnoha regionálních kulturních i společenských akcích, účastní se řady folklorních festivalů i slavností a své umění prezentuje i v zahraničí. V poledních letech to bylo např. v Německu, Itálii či v Kostarice. I v letošním roce se soubor již připravuje na folklorní festival Čermenské slavnosti, jehož je spolupořadatel.

Vedoucí souboru: Yvona Rybová
www.jitrenka-folklor.cz

KALAMAJKA Havlíčkův Brod


Soubor Kalamajka se poprvé představil veřejnosti v roce 1971 jako dětský folklorní soubor při Základní škole Štáflova v Havlíčkově Brodě. Soubor založila a vedla učitelka Lucie Honsigová, která Kalamajce odborně vypomáhá dosud. Po roce 1989 se z několika nadšenců, bývalých členů souboru, utvořila skupina, která dala základ Kalamajky dospělých. Výrazným přínosem pro soubor bylo navázání spolupráce s Věrou Svobodovou, bývalou choreografkou Státního souboru písní a tanců a s manažerem Waltrem Kubou. Od roku 2007 pracuje opět i dětská sekce souboru. V repertoáru souboru jsou hlavně písničky, tance, hry, říkadla a pověsti z Vysočiny - Českého a Moravského Horácka. Připravované programy mají většinou humorné ladění. Náměty pro činnost souboru jsme čerpali z různých pramenů – zápisy Zdeňky Jelínkové, Vratislava Bělíka aj. Ve spolupráci s ředitelkou Národopisného muzea v Praze dr. Jiřinou Langhammerovou byly podle dochovaných krojů a záznamů postupně pořízeny ženské i mužské kroje.

www.kalamajka.cz

KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 

LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz


 

NIVNIČKA Nivnice


V roce 1992 se stal vedoucím folklorního souboru Nivnička z Nivnice pan učitel Vlastimil Ondra. Od té chvíle hledá s dospělými, dětmi a mládeží, kteří ho obklopují, všechny možné cesty kudy proniknout zpět do zahrady lidové kultury, aby jeho svěřence ohromila, oslnila, rozbušila jim srdce a pohladila je po duši, tak jako kdysi jeho. Aby v ní prožili nádherné dny svého dětství a dospívání. A až dospějí, aby otevřeli ta tajemná vrátka do zahrady lidové kultury svým dětem a ta krása se posunula do další generace.
Na festival Nivnička přijede jen se třemi malinkými skupinkami z té stovky lidí, kteří Nivničku tvoří. Jsou tu zpěváčci z Malučké nivničky, tanečníci mládežníci z Malé nivničky a muzikanti z hudebního seskupení Muzikaša. Ponořte se do lidové kultury Slovácka z moravskoslovenského pomezí. Vždyť Nivnice leží pod Bílými Karpaty.
Nejen folklorní soubor, jsme Nivnička z krajiny Jana Amose Komenského.

www.nivnicka.cz


SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.

www.sejkorky.cz

 


ŠÁTEČEK Nymburk


Folklorní soubor Šáteček, který se zabývá foklorem Středního Polabí, (ne)oslavil v roce 2020 své 35. výročí a i přes svůj středně pokročilý věk se jedná o soubor plný mladých lidí, z nichž většina přišla do soubory v dětském věku a působí v něm dodnes. Základem tanečního repertoáru jsou choreografie Romany Khauerové za doprovodu komponované lidové hudby Karla Krasnického. Muzika hraje v tradičním nástrojovém složení houslí, violy, kontrabasu, flétny, klarinetů, polabského cimbálku, dud a romantické kytary.
Šáteček se pravidelně účastní folklorních festivalů, celostátní přehlídky choreografií a soutěže lidový zpěváček, v rámci které v roce 2019 doprovázela muzika Šátečku českou část finalistů. Ke sklonku roku 2020 vydal soubor k 35. výročí nové reprezentativní CD pod názvem „Největší polabské hity 18. a 19. století“. CD je možné si zakoupit u zástupců souboru nebo je možné si ho poslechnout na hudební platformě Spotify.
11. září 2021 uskuteční opožděně FS Šáteček slavnostní koncert ke svému 35. výročí, kde se představí s novinkami jako je Vojenské pásmo nebo swingový minimuzikál na lidové téma. Cílem FS Šáteček je popularizace lidové kultury v rámci široké veřejnosti za použití moderního přístupu, který ovšem respektuje smysl a nádech dochovaných lidových materiálů.

www.satecek.cz

ŠPINDLERÁČEK Špindlerův Mlýn

Folklorní soubor Špindleráček působí od roku 1972 ve Špindlerově Mlýně. Vznikl ze vzpomínek Jany a Františka Tauchmanových na krásná léta prožitá ve vrchlabských národopisných souborech Krakonoš a Hořec. Prezentuje folklor Krkonoš a Podkrkonoší. Čerpá z materiálů krajových spisovatelů Marie Kubátové, Jaromíra Horáčka, Jana Buchara, ze sběratelské činnosti Pavla Krejčího, Amálie Kutinové a J. V. Kratochvíla. Autorem hudebních úprav je hudební skladatel Jan Dumek.
V současné době soubor působí pod tanečním vedením Jitky Blažkové a Zuzany Ramachové a pod hudebním vedením Michaely Prokopcové.

www.spindleracek.webgarden.cz

VYSOČAN Hlinsko


Soubor písní a tanců Vysočan Hlinsko vznikl v roce 1983 při Městském kulturním klubu Hlinečan, se kterým úzce spolupracuje dodnes. Navázal tak na dětský folklorní soubor Vysočánek, který již v Hlinsku působil od roku 1965. Tak se stalo, že dospělý soubor nese stejný název jako Horácký soubor písní a tanců Vysočan Jihlava. Shoda názvů je čistě náhodná a oba soubory udržují přátelské vztahy.
Hlinecký Vysočan zpracovává folklorní materiál z Hlinecka, jehož územím přímo prochází hranice severního Horácka a východních Čech. Četné sbírky pocházejí právě od hlineckého rodáka a významného občana JUDr. Karla Václava Adámka. Na jeho počest se konají v Hlinsku každoročně Adámkovy folklorní slavnosti a to v malebné historické části zvané Betlém. Zde se nachází několik původních roubených staveb, což propůjčuje mezinárodnímu folklornímu festivalu jedinečnou atmosféru. Vysočan reprezentuje svůj region po celé vlasti, projel velký kus Evropy i část Asie. Nejlépe se však cítí doma na Vysočině mezi roubenými chaloupkami na Betlémě a ve skanzenu na Veselém Kopci. Za jeden z největších úspěchů a silných zážitků považuje soubor účinkování na festivalu ve Strážnici. 
Momentálně prochází souborem třetí generace tanečníků, muzikantů a zpěváků. V současné době Vysočan čítá dvacet pět členů, primášem muziky je Miloslav Teisler, uměleckým a organizačním vedoucím souboru je Josef Dospěl. 

www.vysocan.eu

This project is implemented with financial support of Ministry of Culture, Hradec Králové and Pardubice regions and the statutory cities of Hradec Králové and Pardubice

Main partners of the festival

Partners of the festival

Medial partners

Facebook