Performers

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY za rok 2023 ČERVÁNEK Hradec Králové, FORMANI Slatiňany, HOLOUBEK a RADOST Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, LIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice, SEJKORKY Slatiňany

ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfscervanek.cz


DUPÁK Hradec Králové

Soubor Dupák již od roku 1991 zpracovává lidové náměty z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší, se snahou obnovovat nejen tance a písně, ale i lidové zvyky a starodávné obyčeje našich předků, s přáním rozdávat radost všem, se kterými se potkáme. K tomu nám velmi pomáhá i muzika folklorního souboru Kvítek, se kterou již několik let spolupracujeme.

Vedoucí souboru a taneční složky: Jan Zajíc
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
www.fsdupak.sweb.cz 

 


FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Formani působí při T. J. Sokol Slatiňany, spolupracují s městem Slatiňany a také s Waldorfskou školou v Pardubicích.
Choreografie jsou šité na míru členům souboru. Snaží se v nich zachytit zapomenuté tradice našich předků, zároveň pobavit diváka a využít různověkosti členů souboru. Vedle sousedských, obkročáků, skočné či oblíbených mateníků Formani mohou nabídnout i výuku lidových tanců, taneční zábavy a soutěže, vánoční programy s koledami, s živým betlémem či vánočními písněmi barokních kancionálů a program staropražských písní (např. pro předtančení na plesech).
Muziku souboru vede primáška Helena Kohoutková, taneční část souboru pracuje pod vedením Aleše Kohoutka a Stanislavy Sejkorové. Organizační vedoucí souboru je Radim Zajíček.
Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

Při představování průřezu tvorby ze svého regionu je zajímavé pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců a také jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout“ a nenechat se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybějí ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti, tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích, jako například v pásmech Formanskou cestou (2007), Nešťastné vdávadlo (2009) a Život manželský (2014).

www.formanislatinany.cz HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Radost vznikla před 44 lety v DDM Alfa a působí tam stále. Co je vlastně Radost? Řečeno slovy jednoho z bývalých členů: Jsme skupina, která se hluboce zapisuje do života svých členů, otvírá pro ně svět, zbavuje je strachu z objevování nových obzorů. Učí je vážit si tradic a svých kořenů. Vytváří jim možnost sdílet společné zážitky s mnoha příjemnými lidmi. Burcuje k přemýšlení o životě a vnímání krásy obyčejných věcí. Ukazuje sílu emocí a příběhů schovaných v písních a tancích, které sami předvádíme. Dělá nám to radost, rozdáváme radost, jsme Radost.

Vedoucí taneční složky: Jitka Vítková, Alexandra Neradová a Matyáš Vítek
Zpěv: Světlana Roušová a Lenka Jírková
Vedoucí muzik: Ondřej Slouka a Štěpánka Hezká 
www.radostpardubice.cz


KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
www.nskohoutek.cz


KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již od roku 1982. Souborem prošlo několik generací tanečníků a muzikantů, po pauze způsobené odchodem těch nejstarších, se od roku 2010 v Kvítku učí opět zpívat, tancovat a hrát ty nejmenší děti od čtyř let. V současné době soubor čítá bezmála šedesát dětí. Taneční složka pracuje ve dvou odděleních (Kvítek A – starší a zkušenější děti a Kvítek B – mladší a nově příchozí děti), kdy malým tanečníkům a tanečnicím hraje pod nohy vlastní věkově smíšená souborová muzika.
Kvítek v Hradci Králové pravidelně organizuje tři souborové akce – májové Jarní muzicírování, srpnový Mezinárodní festival Setkání s folklorem a prosincový koncert Kvítek vánoční. Ve své činnosti se soubor zaměřuje převážně na lidovou kulturu Hradecka, Podorlicka a Podkrkonoší.
Soubor se účastní vystoupení ve svém regionu, starší taneční složka vyjíždí i na vícedenní folklorní akce nejen po České republice, ale také do zahraničí.
Na podzim roku 2022 soubor Kvítek oslaví 40 let svého působení.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
Vedoucí taneční složky: Kristina Eppichová, Kateřina Princová

fskvitek@seznam.cz
www.fskvitek.cz
www.facebook.com/fskvitek 


LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz


MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz


 

MATIČIARIK Banská Bystrica

Dětský folklorní soubor Matičiarik z Banské Bystrice spojuje ve svých třech složkách více jak dvě stě dětí. Od vzniku souboru v roce 1990 vedla soubor etnoložka Zuzana Drugová. Po dvaceti dvou letech se přidal k vedení její syn Matúš Druga, pod jehož vedením se děti učí rozlišovat a stylově zvládat různé typy tanců z regionů Horehroní, Podpoľaní, Kokavy, Gemeru či Srbskej Vojvodiny. Při vzdělávání dětí se soubor od začátku zaměřuje na propojení tanečního a pěveckého projevů s přirozenou dětskou hravostí.
Matičiarik má za sebou množství úspěchů a ocenění na slovenských soutěžích. Se svými choreografiemi pravidelně reprezentuje Slovensko v Česku, Polsku, Srbsku, Španělsku, Portugalsku, Finsku či jiných evropských státech.

Umělecký vedoucí souboru: Matúš Druga
http://www.maticiarik.sk


PRAMÍNEK Jihlava

Soubor Pramínek vznikl v roce 1986 jako přípravka souboru Vysočan. Postupem času se z něj stal samostatný soubor s vlastní muzikou. V programech jsou zpracovávány písně, tance a zvyky výhradně z oblasti Horácka včetně několika horáckých pohádek z knihy Antonína Ondříčka. Soubor má za sebou množství vystoupení nejen doma, ale i v různých místech republiky. Skřipácká muzika Pramínku byla v roce 2016 zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

www.praminekjihlava.cz


PRÁCHEŇSKÝ SOUBOR Strakonice  

Prácheňský soubor ze Strakonic patří mezi významné představitele jihočeského folkloru. U jeho zrodu stál v roce 1949 pan Josef Režný, dlouholetý vedoucí souboru, český dudák a sběratel lidových písní, tanců a tradic. Od svého vzniku po současnost čerpá soubor především z kulturního bohatství Prácheňského kraje a Pošumaví.
Základem souboru je dudácká muzika s českými dudami, které doplňují housle, basa a klarinet. Prácheňské písně, ale i skladby barokních mistrů interpretují zpěvačky a zpěváci Prácheňského souboru. Před domácím i zahraničním publikem vystupují členové souboru v půvabných prácheňských lidových krojích.

Vedoucí souboru: Václav Novák
www.prachenak.strakonice.cz 


RADHOŠŤ Rožnov pod Radhoštěm

Soubor byl založen v roce 1948 jako Valašský krůžek při Muzejním a národopisném spolku v Rožnově pod Radhoštěm, později přešel pod Osvětovou besedu a byl přejmenován na Soubor valašských písní a tanců Radhošť. Od roku 1991 se osamostatnil jako občanské sdružení, které založili členové a přátelé souborů Radhošť a Malý Radhošť s cílem navázat na národopisnou činnost svých předchůdců.
Pokud budete mít cestu do Rožnova pod Radhoštěm, srdečně Vás zveme do Valašského muzea v přírodě, kde soubor často vystupuje a vy můžete zažít jedinečnou atmosféru „valašského roku“ - Fašank, Velikonoce, Stavění a Kácení máje, Svatojánská noc, Rožnovské slavnosti, Dny řemeslníků, jarmarky, Mikulášské obchůzky, Živý Betlém, Tříkrálové obchůzky.
Soubor se také prezentuje na dalších Folklorních festivalech v rámci České republiky a zahraničí. Členové souboru Radhošť pořádají tradiční Valašský bál, organizují souborová soustředění, vzdělávání instruktorů. Nezapomínají ani na své bývalé členy a příznivce, pro které organizují nejrůznější setkání, výlety a sportovní akce.

www.radhost.cz


ROSÉNKA - Hrozénka Praha   

Folklorní soubor Rosénka založila v roce 1982 Radka Baboráková, dcera legendárního primáše Hradišťanu J. V. Staňka. Původně malá skupinka dětí se postupně rozrostla až do současné podoby, kdy má folklorní soubor Rosénka přibližně dvě stě členů, kteří jsou rozděleni do deseti skupin. 
Skupina Hrozénka čerpá repertoár z písní a tanců uherskohradišťského Dolňácka, Uherskobrodska, Luhačovského Zálesí či moravsko-slovenského pomezí, ráda si ale v některých choreografiích odskočí i k tanečnímu divadlu. Na vystoupeních i mimo ně ji doprovází cimbálovka Muzička s primášem Benjamínem Hájkem.

Vedoucí skupiny Hrozénka: Šimon Axmann
www.rosenka.czSEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.

www.sejkorky.cz

 


ŠMIDLÁTKA Pardubice

Šmidlátka jsou muzikanti a zpěváci ze ZUŠ, kteří pravidelně dochází na běžnou výuku, a kromě toho ještě mají v učebním plánu hru v souboru. To se dá pojmout různě, děti mají na výběr několik souborů, které mohou navštěvovat - od komorního obsazení po různé orchestry, lidovou muziku. Z té také pochází Šmidlátka.
Jelikož v určitém věku obvykle začínají pošilhávat po jiných žánrech a mají tendenci folklor opouštět, hledají učitelé takovou cestu, aby děti na folklor nezanevřely, nepohrdaly jím, vážily si kulturního dědictví, ale měly možnost si tradice užívat v takovém pojetí, které je jim v současnosti bližší, je atraktivní, dává jim určitou možnost prezentace před vrstevníky s perspektivou kladné odezvy.

Vedoucí souboru: Iva Dostálová, Zuzana Kmoníčková
www.smidlatka.cz


VYSOČÁNEK Hlinsko

Dětský folklorní soubor Vysočánek vznikl v roce 1965 při Základní škole Smetanova v Hlinsku. Soubor úzce spolupracuje s dospělým Souborem písní a tanců Vysočan Hlinsko a trvale spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina.

Vedoucí souboru: Josef Dospěl
www.vysocan.eu 

This project is implemented with financial support of Ministry of Culture, Hradec Králové and Pardubice regions and the statutory cities of Hradec Králové and Pardubice

Main partners of the festival

Partners of the festival

Medial partners

Facebook