Performers

ÚČINKUJÍCÍ SOUBORY za rok 2023 ČERVÁNEK Hradec Králové, DUPÁK Hradec KrálovéFORMANI Slatiňany, GAUDEAMUS VŠE PrahaHOLOUBEK a RADOST Pardubice, KOHOUTEK Chrudim, KVÍTEK Hradec KrálovéLIPKA Pardubice, MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice, PECIVÁLEK Hradec KrálovéSEJKORKY Slatiňany, VESELÁ PARTYJA Boršice, VRTEK Opava, ZORNIČKA Zvolen - Slovensko
host festivalu KUD GIK Banat-Pionyr Zrenjanin - Srbsko 

ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek pochází z Hradce Králové a vznikl v roce 1979. Snažíme se oživit lidové zvyky a tradice, oživujeme dávno zapomenuté písničky, dětské hry a tance. Vystupujeme pravidelně na folklorním festivalu Pardubice-Hradec Králové, přijali jsme pozvání na festival Frenštátské slavnosti, vystupovali jsme na mezinárodních festivalech v Červeném Kostelci, v Rožnově pod Radhoštěm, v Šumperku, Liptále, Lipníku nad Bečvou, Valašském Meziříčí, Dolní Čermné, dokonce jsme dostali příležitost vystoupit i ve Strážnici. Pravidelně se zúčastňujeme regionálních dětských přehlídek. V Hradci Králové jsme obnovili řadu lidových tradic, např. masopustní průvod, vynášení Smrtholky z Hradce Královýho a vánoční koledování. Spolu se souborem Dupák, se kterým úzce spolupracujeme, se zaměřujeme na oživení památky lidové architektury - Šrámkova statku v Pileticích. Stavění máje patři mezi nejkrásnější obnovené tradice.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
http://www.dfscervanek.cz


DUPÁK Hradec Králové

Soubor Dupák již od roku 1991 zpracovává lidové náměty z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší, se snahou obnovovat nejen tance a písně, ale i lidové zvyky a starodávné obyčeje našich předků, s přáním rozdávat radost všem, se kterými se potkáme. K tomu nám velmi pomáhá i muzika folklorního souboru Kvítek, se kterou již několik let spolupracujeme.

Vedoucí souboru a taneční složky: Jan Zajíc
Vedoucí muziky: Ondřej Veselý
www.fsdupak.sweb.cz 

 


FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani zpracovává písně, tance a zvyky z Východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Formani působí při T. J. Sokol Slatiňany, spolupracují s městem Slatiňany a také s Waldorfskou školou v Pardubicích.
Choreografie jsou šité na míru členům souboru. Snaží se v nich zachytit zapomenuté tradice našich předků, zároveň pobavit diváka a využít různověkosti členů souboru. Vedle sousedských, obkročáků, skočné či oblíbených mateníků Formani mohou nabídnout i výuku lidových tanců, taneční zábavy a soutěže, vánoční programy s koledami, s živým betlémem či vánočními písněmi barokních kancionálů a program staropražských písní (např. pro předtančení na plesech).
Muziku souboru vede primáška Helena Kohoutková, taneční část souboru pracuje pod vedením Aleše Kohoutka a Stanislavy Sejkorové. Organizační vedoucí souboru je Radim Zajíček.
Členy souboru jsou jak zkušení muzikanti a tanečníci, kteří se věnují lidovému umění již více jak dvě desítky let, tak i zástupci mladé generace, která vyrostla mj. i z dětského souboru Sejkorky Slatiňany.

Při představování průřezu tvorby ze svého regionu je zajímavé pozorovat, jak se mění nálada jednotlivých písniček a tanců a také jak si dokážou i jinak křehké dívčiny pořádně „vejsknout“ a nenechat se jen tak dostat z kola ven. Samozřejmě že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybějí ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografiích, při kterých se vydovádí jak muzikanti, tak i tanečníci. Těmito tanci byl region Chrudimska-Nasavrcka vyhlášen. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích, jako například v pásmech Formanskou cestou (2007), Nešťastné vdávadlo (2009) a Život manželský (2014).

www.formanislatinany.cz 


GAUDEAMUS VŠE Praha

Kořeny souboru Gaudeamus VŠE sahají do roku 1949. Po celou dobu své existence je spjatý s Vysokou školou ekonomickou v Praze. Členové souboru jsou převážně studenti a absolventi VŠE a dalších pražských vysokých škol. Na podzim byl soubor výrazně omlazen příchodem skupiny tanečníků z Dětského folklorního souboru Kytice. I naši nováčci na letošním festivalu vystoupí.
Svou tvorbou se soubor zaměřuje na jevištní zpracování českých lidových písní, tanců a zvyků, nemalý prostor v jeho repertoáru zaujímají jevištní kompozice pohybující se na pomezí tanečního divadla.

www.gaudeamus-folklor.cz
www.instagram.com/gaudeamus_vse/
www.facebook.com/Gaudeamus.VSE.Praha

 
foto Hana Major Sládková


HOLOUBEK a RADOST Pardubice

Radost vznikla před 44 lety v DDM Alfa a působí tam stále. Co je vlastně Radost? Řečeno slovy jednoho z bývalých členů: Jsme skupina, která se hluboce zapisuje do života svých členů, otvírá pro ně svět, zbavuje je strachu z objevování nových obzorů. Učí je vážit si tradic a svých kořenů. Vytváří jim možnost sdílet společné zážitky s mnoha příjemnými lidmi. Burcuje k přemýšlení o životě a vnímání krásy obyčejných věcí. Ukazuje sílu emocí a příběhů schovaných v písních a tancích, které sami předvádíme. Dělá nám to radost, rozdáváme radost, jsme Radost.

Vedoucí taneční složky: Jitka Vítková, Alexandra Neradová a Matyáš Vítek
Zpěv: Světlana Roušová a Lenka Jírková
Vedoucí muzik: Ondřej Slouka a Štěpánka Hezká 
www.radostpardubice.cz


KOHOUTEK Chrudim

Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi loni oslavil 30. narozeniny. Společným jmenovatelem jeho repertoáru je netradiční výběr tématu a přístup k němu s použitím osobitých výrazových prostředků. Soubor samozřejmě prezentuje i klasický taneční a hudební repertoár zaměřený převážně na východní Čechy a Polabí, ale nebrání se ani sáhnout do jiných českých regionů. Inspirací pro scénická čísla jsou i útržky či detaily všedního života našich předků a jejich autorské uchopení a zpracování.
Každoročně začátkem září soubor v Chrudimi pořádá folklorní festival Chrudimské obžínky, v prosinci pak představuje nový program ve vlastním pořadu s názvem Trochu vánoční. Členové souboru také v Chrudimi oživili tradiční masopustní obchůzku s typickými maškarami, v jejíž scénickém zpracování vycházejí z podoby obchůzky na Hlinecku, která byla zapsána na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO.

Vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
www.nskohoutek.cz


KVÍTEK Hradec Králové

Folklorní soubor Kvítek působí v Hradci Králové již od roku 1982. Souborem prošlo několik generací tanečníků a muzikantů, po pauze způsobené odchodem těch nejstarších, se od roku 2010 v Kvítku učí opět zpívat, tancovat a hrát ty nejmenší děti od čtyř let. V současné době soubor čítá bezmála šedesát dětí. Taneční složka pracuje ve dvou odděleních (Kvítek A – starší a zkušenější děti a Kvítek B – mladší a nově příchozí děti), kdy malým tanečníkům a tanečnicím hraje pod nohy vlastní věkově smíšená souborová muzika.
Kvítek v Hradci Králové pravidelně organizuje tři souborové akce – májové Jarní muzicírování, srpnový Mezinárodní festival Setkání s folklorem a prosincový koncert Kvítek vánoční. Ve své činnosti se soubor zaměřuje převážně na lidovou kulturu Hradecka, Podorlicka a Podkrkonoší.
Soubor se účastní vystoupení ve svém regionu, starší taneční složka vyjíždí i na vícedenní folklorní akce nejen po České republice, ale také do zahraničí.
Na podzim roku 2022 soubor Kvítek oslaví 40 let svého působení.

Vedoucí souboru: Ondřej Veselý
Vedoucí taneční složky: Kristina Eppichová, Kateřina Princová

fskvitek@seznam.cz
www.fskvitek.cz
www.facebook.com/fskvitek 


LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka Pardubice si klade za cíl uchovávat a obnovovat lidové tradice a zvyky, současně se snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný a poutavý pro široké publikum. Repertoár souboru tak tvoří jak východočeské tance ve své základní podobě, tak i stylizovaná a scénická pásma. Často ve svých choreografiích používá vtip, nadsázku i pro folklor netradiční prvky.
Folklorní soubor Lipka byl založen v roce 2007 bývalými členy pardubických dětských folklorních souborů, svou činností však navazuje na bohatou historii a odkaz Souboru písní a tanců Lipka, který fungoval v Pardubicích od roku 1981 jako vůbec první folklorní soubor v regionu. V současné době sdružuje přibližně patnáct nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Kromě tuzemských festivalů se soubor v posledních letech představil také v zahraničí, např. Panamě, Mexiku, Turecku či Španělsku.
V roce 2017 oslavila Lipka jubilejní desátou sezonu, ve které se vrátila k nejzajímavějším a nejúspěšnějším choreografiím ve svém repertoáru. Letos již pokračuje v další tvůrčí činnosti, diváci se tedy mohou těšit na zcela nové tance, písně a pásma.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz


MARCIPÁNEK a PERNÍČEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova 925, Pardubice. Hraje, tančí a zpívá v něm na 140 dětí ve věku od 4 do 18 let. Tanečníci „předškoláci“ vystupují pod vlastním názvem „Marcipánek“. O hudební doprovod se stará dětská lidová muzika.
Při tvorbě repertoáru soubor klade důraz na poznávání našeho kraje, proto čerpá převážně z regionu Polabí a zvyklostí, které se k němu váží. Společně s dětmi odhaluje jak žily naše "prabáby" během celého roku. Vznikají tak celovečerní představení skládající se z jednotlivých tanečních pásem všech oddělení souboru, která jsou vzájemně tematicky provázána (O Velikonocích, O Vánocích, O posvícení, O letnicích s Perníčkem a Marcipánkem). Za léta svého působení se soubor Perníček již řadí mezi nejvýraznější české soubory. Reprezentoval své město, kraj i zemi na mnoha přehlídkách a mezinárodních festivalech u nás (MFF Strážnice, Pardubice-Hradec Králové, Tradice Evropy) i v zahraničí (Evropa, Asie, Afrika, Jižní Amerika…).
Soubor je nositelem titulu Laureát MFF Strážnice 2013.

Vedení souboru se skládá z učitelů ZUŠ, choreografky souboru jsou Lenka Šťastná, Blanka Slouková a Iveta Lepori-Paličková, vedoucími dětské lidové muziky jsou Michal Doubek a Pavla Slouková.
www.dfspernicek.cz


 

PECIVÁLEK Hradec Králové

Soubor Peciválek vznikl při ZUŠ Střezina v roce 2014 a poprvé se představil veřejnosti na okresní a krajské soutěži tanečních oborů na jaře 2015. V tomtéž roce vystoupil také na Stavění máje v Pileticích a celoškolní akci Open dwoor ZUŠ Střezina. Soubor doprovází živá muzika složená z malých i velkých střezinských muzikantů. Peciválek zpracovává folklorní materiály ze svého regionu, ale nebojí se zabrousit i do jiných krajů Čech, Moravy i Slovenska. Děti v Peciválku nejen tancují, ale zároveň se hravým a zábavným způsobem učí naše zvyky a tradice. Seznamují se se starými řemesly prostřednictvím lidí, kteří je ještě stále provozují.
 
 

SEJKORKY Slatiňany

V září 2012 se folklorní rodina rozrostla o dalšího člena, pod hlavičkou T. J. Sokol Slatiňany vznikl Dětský folklorní soubor Sejkorky. Ve třech tanečních odděleních souboru a v muzice hraje, zpívá a tančí více než 70 dětí od 4 do 18ti let. Soubor zpracovává písně, tance, dětské hry a říkadla z východu Čech a Českomoravské vysočiny. Vedoucí souboru je Mgr. Stanislava Sejkorová, dětská muzika pracuje pod vedením Mgr. Jiřiny Pražanové. Soubor pravidelně vystupuje nejen ve Slatiňanech a blízkém okolí, ale je také jedním z organizátorů Dětského mezinárodního folklórního festivalu Tradice Evropy. V srpnu 2014 soubor reprezentoval ČR na festivalu v polské Varšavě a v listopadu přinesl české písničky a tance na mezinárodní folklórní festival do Maďarska.

www.sejkorky.cz

 

 

VESELÁ PARTYJA Boršice

Veselá Partyja byla založena v roce 2013 ve vinném sklepě u Vladimíra Měšťánka. Původní záměr zakládajících členů v čele s Davidem Mikulou, Markétou Popelkovou a Vladimírem Měšťánkem bylo vystupovat na kulturních akcích v domácích Boršicích a okolí, za dobu své existence však soubor navštívil již celou řadu folklorních festivalů po celé České republice i v zahraničí, zúčastnil se také Tvůrčí taneční dílny v Jihlavě. Tvůrčí činnost Veselé Partyje přináší osobitý pohled na jevištní zpracování lidového tance směřující k lidovému divadlu.

www.facebook.com/VeselaPartyja

Foto Veronika Kyliánová Borisová

VRTEK Opava

Soubor Vrtek vznikl při Městském domě kultury Petra Bezruče v Opavě a v současné době pracuje pod záštitou Střediska volného času v Opavě. U jeho zrodu stáli manželé Jan a Olga Wajdovi. Vrtek mapuje především lidovou kulturu Opavského Slezska, proto také vystupuje v rekonstruovaných opavských krojích. Při sestavování repertoáru čerpá především ze zápisů etnochoreoložky Hany Podešvové a spolupracuje s odborníky, kteří se tímto regionem zabývali a zabývají. Při vystoupeních soubor doprovází cimbálová muzika Gizdi.

www.fsvrtek.webnode.cz
FB a IG: @fsvrtek

 


ZORNIČKA Zvolen – Slovensko

Dětský folklorní soubor Zornička vznikl v roce 1967. Zakladatelkou a dlouholetou vedoucí souboru byla významná slovenská taneční pedagožka a folkloristka Mária Mázorová. Zornička reprezentuje především svůj region Podpoľania, v repertoáru najdeme choreogafie a hudebně-pěvecká vystoupení z vesnic Očová, Detva, Zvolenská Slatina, Môťová, Dobrá Niva. Z bohatého etnografického materiálu Slovenska soubor zpracoval tance z Hontu (Plachtince-Príbelce), z Horehronia (Heľpa a Čierny Balog) a Zemplína (Parchovany) na východnom Slovensku. Při jevištní tvorbě Zornička usiluje o věrné a stylové zpracování hudby, zpěvu a tance při respektování dětské hravosti a radosti. Soubor Zornička sa pravidelně účastní postupových soutěží dětských folklorních souborů a zaznamenává úspěchy na celostátních kolech soutěží.

dfs-zornicka.wixsite.com/dfszornicka

   

 

KUD GIK BANAT-PIONIR Zrenjanin – Srbsko

Kulturní a umělecká společnost GIK „Banat-Pionyr“ ze srbského města Zrenjanin byla založena v roce 1976. Od samotného počátku funguje jako amatérský kolektiv a prostřednictvím hudby, tance a písní rozvíjí a propaguje folklor všech národů a národností žijících v této oblasti. V posledních letech sdružuje kolem dvou set členů všech věkových kategorií, kteří se ať už jako členové hudebního orchestru či tanečních skupin účastní různých vystoupení doma i v zahraničí.
Taneční skupina má ve svém repertoáru tance z Vojvodiny, všech oblastí Srbska, dále Rumunska, Makedonie a dalších. Za dobu svého působení získal soubor řadu významných ocenění. Soubor doprovází orchestr, který se zaměřuje především na autentický hudební projev.
  
   


 

This project is implemented with financial support of Ministry of Culture, Hradec Králové and Pardubice regions and the statutory cities of Hradec Králové and Pardubice

Main partners of the festival

Partners of the festival

Medial partners

Facebook